Ontwerp Bestemmingsplan


Naam:Ontwerpbestemmingsplan
NL.IMRO.1904. BPMrssevnplassnMRS-OW01
Locatie:Innstyle
Maarsseveense Plassen – Herenweg 55
Wanneer:Donderdag 16 maart 2017
19.15 – 21.45 uur
Organisatie:Sylvia Lutters

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Maarsseveense Plassen e.o.” met bijbehorende stukken, waaronder de Nota Inspraak en Overleg, vanaf vrijdag 3 maart t/m 13 april 2017 ter inzage ligt.

Inhoud:

Binnen het bestemmingsplan “Maarsseveense Plassen e.o.” liggen het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen (grote en kleine plas), de Westbroekse Binnenweg (woonpercelen aan beide kantren van de weg), de Oude Dijk, de Tuinbouwweg, natuurgebied polder Maarsseveen en het landgoed Molenpolder bestaande uit een deel van natuurgebied Molenpolder.

Dit deel van het landelijke gebied heeft een belangrijke recreatieve functie. Ander functies zijn wonen, agrarische productie en natuur. Het gebied ligt binnen de stedelijke randzone van de stad Utrecht en maakt voor een deel onderdeel uit van het Noorderpark.

Het gebied ligt ook deels binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Natura2000, grondwaterbeschermingsgebied en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Inzien:

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO1904.BPMrssevnplassnMRS-OW01) vanaf vrijdag 3 maart t/m 13 april 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

U kunt het ontwerpbestemmingsplan zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag, 8.30 – 17.00 uur).

Reageren:

U kunt vanaf 3 maart t/m 13 april 2017 schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan.

Uw schriftelijke zienswijze richt u aan De Gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, o.v.v. Maarsseveense Plassen Z/17/107356.

Inloopavond:

Op donderdagavond 16 maart 2017 bent u van 19.30 tot 21.30 uur welkom bij Innstyle in het recreatiegebied De Maarsseveense Plassen (Herenweg 55) om bij de verschillende kraampjes informatie te krijgen over het ontwerpbestemmingsplan.

De bewonersvereniging Maarsseveen Molenpolder en het recreatieschap zijn deze avond ook aanwezig.


Aanvullende informatie

U kunt onderstaande informatie van de Gemeente Stichtse Vecht downloaden:

Nota Inspraak en Overleg

Bouwregels Ontwerpbestemmingsplanicoon mandeligheid