Verlichting Park De Berkenhof


21 Januari 2019

De huidige lantaarnpalen zijn doorgeroest en niet meer veilig. Er is op de ALV van 2018 besloten voor een vervanging door vrijwilligers van het park. De uitvoering is in handen van Theo de Klein en Robert Koops. Na een voortvarende start is het project door omstandigheden gestaakt.

Op de ALV van 25 februari 2019 is door Theo de Klein nogmaals het plan ingediend. Dit plan is goedgekeurd en zal door Theo en vrijwilligers worden uitgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden op korte termijn hervat zullen worden met een enthousiast team.

Maandag 8 april 2019 zijn Theo, Evert en vrijwilligers het project verlichting opnieuw gestart. Allereerst zal met elkaar de werkplanning gemaakt worden op basis van het vastgestelde verlichtingsplan en de met de leden gemaakte afspraken.

Concreet betekent dit dat er binnen afzienbare tijd (machinale) graafwerkzaamheden plaats zullen vinden om de gepantserde kabels in de grond aan te kunnen brengen. Bij deze aanleg zullen ook tracétekeningen gemaakt worden waarop de ligging van de stroomkabel wordt aangegeven.

Van het machinale graafwerk wordt melding gemaakt bij het kadaster. Voor een goede communicatie zal op het mededelingenbord bij de brievenbussen per moment worden aangegeven waar en  wanneer concrete werkzaamheden plaatsvinden. Voor vragen of opmerkingen hieromtrent  kunt u terecht bij het bestuur.

Inmiddels is er een ‘winterstop’ geweest en zijn begin 2020 de werkzaamheden weer voortgezet.

5 Januari 2021

Gisteren is met het aansluiten van het oostelijk grindpad het parkverlichting project afgerond! Alle 16 hoge straatlantaarns zijn uitgeschakeld en vervangen door 99 zelfgebouwde led-lampen.

Inmiddels is in 2019 een deel van het park voorzien van nieuwe verlichting. In 2020 is het team weer verder gegaan met het laatste deel van de parkverlichting.

Project Parkverlichting afgerond

Begin 2021 is met het aansluiten van het oostelijk grindpad het parkverlichting project afgerond! Alle 16 hoge straatlantaarns zijn uitgeschakeld en vervangen door 99 zelfgebouwde led-lampen.

Dankzij Theo, Janelee, Rutger, Robert en Evert is de omvangrijke klus geklaard en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. We hebben nu een modern, energiezuinig verlichtingssysteem, dat helemaal past binnen de sfeer van ons park.

Voorjaar 2022 werden de straatlantaarns verwijderd. De palen zijn tot op ca. 1 meter hoogte afgezaagd, omdat daar de kabelverbindingen en zekeringen van het nieuwe lichtsysteem zitten. Aan de bovenzijde zijn ze afgesloten met een grijze PVC of zwarte PP buis, die met een rvs-bout geborgd is.

idee verlichting


licht