Beheersvereniging de berkenhof
menu

Betalingen


Betalingscondities


Gevolgen bij niet betaling


Betalingsregelingen

Na schriftelijk verzoek hierom is het mogelijk de vaste betalingen aan de Berkenhof op te nemen in een betalingsregeling. Betalingen vinden dan maandelijks plaats.

Per kwartaal wordt een betalingsoverzicht verstrekt. In december vindt over het lopende jaar de eindafrekening plaats.

jaarrekening