Beheersvereniging de berkenhof
menu

Gemeenschappelijk Belang


'… alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.'

De gedachte is wel ontstaan om in die 'gemeenschappelijke belangen' ook ieders persoonlijke immateriële zaken zoals 'welzijn' of 'woongenot' te betrekken.

Hoewel het welzijn en zeker ook het woongenot ieder van ons buitengewoon ter harte zal gaan, wordt dit hier toch niet bedoeld. Deze begrippen zijn namelijk op zo veel verschillende manieren uit te leggen dat het onmogelijk is om daar objectief in te zijn, en het dus onmogelijk is om daarin werkelijk ieders belang te behartigen zonder insluipende subjectiviteit en willekeur.

Maar als het dát niet is, wat wordt dan wél bedoeld met 'de gemeenschappelijke belangen van haar leden?'

Dat zijn de gemeenschappelijke belangen die bestaan náást (of op, of onder) de onroerende zaken zoals die in de Statuten met kadastrale omschrijving worden benoemd.

Dat zijn dus zaken zoals riool, waterleiding, speeltoestellen, heggen, bruggetje met hek, paaltjes met regiosleutel, de brandweerpomp, de opslagcontainer, werkmaterialen etc.

Ook wordt het gemeenschappelijk belang gediend met 'veiligheid'. En met 'aanzicht'. En daarmee bedoelen we niet: 'mooi' of 'lelijk' (want dan schiet je weer in de willekeur) maar zichtvervuiling door troep en afval op de mandeligheid én in de particuliere tuinen.

Want de uitstraling van de troep strekt zich uit tot over de grens van het eigen perceel. Een rommelig park en dito buurtuin zal de waarde van je huis beslist negatief beïnvloeden.

Een belangrijk gemeenschappelijk belang werd behartigd met de voorbereiding en uitwerking van de wijziging woonbestemming, ofwel Legalisatie.