Beheersvereniging de berkenhof
menu

Mandeligheid


Het doel van onze vereniging is het onderhouden van ons park. Dat is neergelegd in artikel 2 van de Statuten.

De vereniging heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de gemeenschappelijke mandelige zaken, welke deel uitmaken van het park De Berkenhof en in mede-eigendom toebehoren aan de eigenaren, kadastraal bekend Gemeente Maarssen, sectie H, nummers 410, 480, 516, 517, 518, 519, 520, 521, en 522, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Dat vind je ook in je koopcontract terug: je bent voor X/10X (nu 1/100) eigenaar van alle genoemde kadastrale aanduidingen. Dus ook van de parkeerterreinen.

Dit betekent niet dat je eigenaar bent van een parkeervak, maar dat je daarop een gebruiksbelang, en daarom gebruiksrecht hebt.

Omdat het nogal onzinnig is om iedereen 1/100 eigendomsrecht op één parkeervak toe te kennen, net zoals het onzinnig is om steeds per huisje 1,6 parkeervak in beslag te nemen, is een gebruiksrecht verleend op één parkeervak. En wel om auto's te parkeren, niet om dingen op te slaan of te stallen.


Gemeenschappelijk Belang

'… alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.'

De gedachte is wel ontstaan om in die 'gemeenschappelijke belangen' ook ieders persoonlijke immateriële zaken zoals 'welzijn' of 'woongenot' te betrekken.