Notulen


De notulen van Algemene Ledenvergaderingen (ALV) zijn op te vragen bij het bestuur:icoon notulen