Bouwen en verbouwen


Regels bouwen en verbouwen

Bij het bouwen of verbouwen gelden er naast wettelijke eisen en beperkingen ook de regels in het Huishoudelijk Reglement (artikel 5). Huishoudelijk Reglement

Hieronder vind je onder meer informatie over de mogelijkheden van (ver)bouw op ons park zonder daarbij onnodige hinder of schade te veroorzaken voor je buren en de mandeligheid.


Antwoord van de gemeente op vragen over (ver)bouwen

Veel bewoners van ons park, maar ook van de andere parken, vragen zich af wat precies de regels zijn voor het bouwen en verbouwen van je huis. Hoe groot (hoeveel m2) mag een nieuwbouw eigenlijk zijn? Hoe hoog? En mag het een verdieping bevatten? Wordt er door de gemeente toegezien op bouwen en verbouwen? Hoe staat het met de gemeentelijke voorlichting van bewoners die een bouwaanvraag indienen? Etc.

Hieronder een lijst van de gemeente met antwoorden op de meest voorkomende vragen.


Algemene eisen en beperkingen rond (ver)bouwen


icoon bouwen en verbouwen