Bouwvergoeding nieuwbouw


Bouwvergoeding

Vanaf 1 januari 2022, met terugwerkende kracht, wordt voor alle nieuwbouw die plaatsvindt een bouwvergoeding van € 1.000 gevraagd. Dit betreft uitsluitend nieuwbouw waarbij sprake is van sloop van een chalet of huisje en bouw van een nieuw huis met fundering. Gewone verbouwingen en het maken van aanbouwen e.d. vallen dus buiten beschouwing. Deze bouwvergoeding zal aangewend worden voor het in stand houden van de mandeligheid van het park.

Wanneer er aantoonbare schade is, die herleidbaar is tot een veroorzaker, zal deze van de standaardvergoeding van € 1.000 afgetrokken worden. Als deze schade meer dan € 1.000 bedraagt, wordt het restbedrag – dus alles boven de € 1.000 – nog nagevorderd.


icoon bouwen en verbouwen