Eisen aan bomenkap


Bomen

Artikel 6 van het Huishoudelijk reglement

Rooien en kappen

Bomen met een doorsnee van meer dan 30 cm op 2 meter hoogte worden alleen gekapt of gerooid met gemeentelijke vergunning en kennisgeving aan het Bestuur.

Snoeien en verwijderen

Doorgeschoten hagen, haagconiferen, heesters en struiken die aan de mandeligheid grenzen en deze overwoekeren, worden teruggesnoeid.

Te hoge, dode en zieke bomen en andere uitwassen die gevaar opleveren worden verwijderd; ook op het privé gebied.

Indien dit niet of niet voldoende gedaan wordt door de bewoner, dan is, na één verzoek tot actie het burenrecht van toepassing


De Bomenkappenwijzer

Op de website www.bomenkappenwijzer.nl vind je uitgebreide informatie over het kappen, snoeien, toppen en rooien van bomen. Ook vind je daar informatie over kappen zonder vergunning, de kosten van het kappen als je het uitbesteedt, en kappen in het broedseizoen.

Tevens kun je bij de bomenkappenwijzer offertes aanvragen bij erkende hoveniers: Bomen kappen Stichtse Vecht


boom