Erfafscheiding


Kadastrale erfgrens

Als je gaat bouwen, verbouwen of verkopen is het goed om precies te weten waar de erfafscheiding van het perceel loopt. Op de website van mijnoverheid.nl of kadastralekaart.nl kun je de kadastrale gegevens inzien. De kadastrale kaart die je op deze manier kunt inzien geeft echter alleen een overzicht van de ligging van percelen, maar bevat geen precieze afmetingen.

Een landmeter van het kadaster kan laten zien waar de kadastrale grens ligt. Op de website van het kadaster kun je daar informatie over vinden: Erfgrens bepalen – Kadaster

Erfafscheidingen

Artikel 5 van het huishoudelijk reglement

Erfafscheidingen tussen privé-kavel en mandeligheid hebben een groene en natuurlijke uitstraling, door middel van:
– groenblijvende hagen
– begroeiing tegen b.v. betongaas of schutting
– al of niet begroeide natuurlijke vlechtwerken of rieten matten

Beplanting en begroeiing overwoekeren de grens van de mandeligheid niet.

Verwaarloosde, verzakkende, overhellende schuttingen, hekken en andere erfafscheidingen worden verwijderd en zo nodig vervangen door erfafscheidingen zoals hierboven benoemd.

Erfafscheidingen zijn niet hoger dan 1.80 m.


erfgrens