Geschillencommissie


Het is natuurlijk zeer wenselijk dat problemen in onderling overleg tot een oplossing gebracht kunnen worden. Mocht ooit een meningsverschil een geschil met een bestuur worden, dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie.

Uit een groep vrijwilligers worden vijf personen geloot die onderzoeken of het Huishoudelijk Reglement correct is toegepast. Meer hierover leest u in Artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement – versie december 2020.


icoon bestuur de berkenhof