Mailing en nieuwsbrieven


Mailing

U wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken door het bestuur via e-mail. Voor ledenvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten krijgt u een uitnodiging via e-mail. Ook de rekeningen voor contributie en water worden via e-mail aan u verzonden.

Nieuwsbrieven

Een paar keer per jaar worden via e-mail de nieuwsbrieven toegezonden. Daarin wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en projecten. De nieuwsbrief wordt samengesteld door het bestuur en opgemaakt door een vrijwilliger van het park.

Contact

Vragen aan het bestuur kunt u via e-mail stellen:


mail