Beheersvereniging


Oprichting

Nadat in 2000 een bewonerscommissie het spits had afgebeten, werd ten kantore van Notaris Mr. J. W. M. van Rooijen de Beheersvereniging ‘de Berkenhof’ bij notariële akte opgericht.

Dit vond plaats op 2 februari 2001 in comparitie met mevrouw M. J. A. Bakker en de heer E. van Lunteren. Hierbij werden tevens de Statuten vastgesteld.


icoon beheersvereniging