Commissies en werkgroepen


Om het bestuur bij te staan bij het uitvoeren van praktische taken en projecten zijn er Commissies en Werkgroepen. Deze bestaan uit bewoners van het park. Hieronder kunt u lezen waar de verschillende commissies en werkgroepen zich mee bezig houden.

Commissies

Kascommissie – Controleert de stukken van de penningmeester.

Geschillencommissie – Bij twijfel over het toepassen door het het bestuur van het huishoudelijk reglement.

Welkomstcommissie – Het verwelkomen en wegwijs maken van nieuwe bewoners.


Werkgroepen

Hoofdpaden en zijpaden – Informatie verzamelen over het project Hoofdpaden.

• Verzakkende putten – Opsporen van lekkage, plan voor oplossing verzakkende putten, inventarisatie vervanging kranen.

• Coniferen –


commissies en werkgroepen