Gebruikersverklaring


Volgens artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement is de eigenaar van het perceel ook aansprakelijk als bewoners, gebruikers of bezoekers van zijn/haar perceel en/of de mandeligheid de regels van het Huishoudelijk Reglement overtreden.

Eigenaren kunnen eventuele gebruikers/huurders van hun perceel een zogenaamde Gebruikersverklaring laten ondertekenen. Na ondertekening en afgifte aan het bestuur is de gebruiker gehouden aan het Huishoudelijk Reglement. Dat houdt in dat de gebruiker zelf aansprakelijk kan worden gesteld als hij/zij regels van het Huishoudelijk Reglement overtreedt.

Graag de gebruikersverklaring in tweevoud opmaken en ondertekenen. Na afgifte van 1 exemplaar aan het bestuur treedt de gebruikersverklaring in werking.

Download hier de Gebruikersverklaring (Rechtsklikken, dan Opslaan als…)


gebruikersverklaring