Ledenvergaderingen


Algemene ledenvergaderingen

De algemene ledenvergadering – of ALV – is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV. Een ALV wordt minimaal een keer per jaar gehouden.

Tijdens een ALV wordt het beleid dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging besproken. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van een jaarverslag en een financieel verslag.

Bijzondere ledenvergaderingen

Een bijzondere ledenvergadering – of BLV – kan onder andere bijeengeroepen worden voor het bespreken van juridische kwesties, het benoemen van nieuwe bestuursleden of het wijzigen van het Huishoudelijk reglement of de Statuten.

Je wordt uitgenodigd voor de ledenvergaderingen via e-mail. Ook krijg je naderhand via e-mail de notulen toegezonden. Notulen van oudere ALV’s zijn op te vragen bij het bestuur:


ledenvergadering