Mandeligheid


Het doel van onze vereniging is het onderhouden van ons park. Dat is neergelegd in artikel 2 van de Statuten.

De vereniging heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de gemeenschappelijke mandelige zaken, welke deel uitmaken van het park De Berkenhof en in mede-eigendom toebehoren aan de eigenaren, kadastraal bekend Gemeente Maarssen, sectie H, nummers 410, 480, 516, 517, 518, 519, 520, 521, en 522, alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Dat vind je ook in je koopcontract terug: je bent voor X/10X (nu 1/100) eigenaar van alle genoemde kadastrale aanduidingen. Dus ook van de parkeerterreinen.

Dit betekent niet dat je eigenaar bent van een parkeervak, maar dat je daarop een gebruiksbelang, en daarom gebruiksrecht hebt.

Omdat het nogal onzinnig is om iedereen 1/100 eigendomsrecht op één parkeervak toe te kennen, net zoals het onzinnig is om steeds per huisje 1,6 parkeervak in beslag te nemen, is een gebruiksrecht verleend op één parkeervak. En wel om auto’s te parkeren, niet om dingen op te slaan of te stallen.


Gemeenschappelijk Belang

De gedachte is wel ontstaan om in die ‘gemeenschappelijke belangen’ ook ieders persoonlijke immateriële zaken zoals ‘welzijn’ of ‘woongenot’ te betrekken.

Hoewel het welzijn en zeker ook het woongenot ieder van ons buitengewoon ter harte zal gaan, wordt dit hier toch niet bedoeld. Deze begrippen zijn namelijk op zo veel verschillende manieren uit te leggen dat het onmogelijk is om daar objectief in te zijn, en het dus onmogelijk is om daarin werkelijk ieders belang te behartigen zonder insluipende subjectiviteit en willekeur.

Maar als het dát niet is, wat wordt dan wél bedoeld met ‘de gemeenschappelijke belangen van haar leden?’

Dat zijn de gemeenschappelijke belangen die bestaan náást (of op, of onder) de onroerende zaken zoals die in de Statuten met kadastrale omschrijving worden benoemd.

Dat zijn dus zaken zoals riool, waterleiding, speeltoestellen, heggen, bruggetje met hek, paaltjes met regiosleutel, de brandweerpomp, de opslagcontainer, werkmaterialen etc.

Ook wordt het gemeenschappelijk belang gediend met ‘veiligheid’. En met ‘aanzicht’. En daarmee bedoelen we niet: ‘mooi’ of ‘lelijk’ (want dan schiet je weer in de willekeur) maar zichtvervuiling door troep en afval op de mandeligheid én in de particuliere tuinen.

Want de uitstraling van de troep strekt zich uit tot over de grens van het eigen perceel. Een rommelig park en dito buurtuin zal de waarde van je huis beslist negatief beïnvloeden.

Een belangrijk gemeenschappelijk belang werd behartigd met de voorbereiding en uitwerking van de wijziging woonbestemming, ofwel Legalisatie.


mandeligheid