Notulen


Je wordt uitgenodigd voor de ledenvergaderingen via e-mail. Naderhand worden via e-mail de notulen toegezonden. Notulen van oudere ALV’s zijn op te vragen bij het bestuur:


icoon notulen