Beheersvereniging de berkenhof
menu

Het Park


Bevolking en Bewoning

Alle 100 huisjes worden bewoond, waarvan drie alleen 's zomers of incidenteel gebruikt. Als iedereen aanwezig is, zijn er 158 mensen op het park, waarvan 14 kinderen van 5 tot 16 jaar.

Geschiedenis van het Park

Het ontstaan van de parken aan de Westbroekse Binnenweg had verschillende oorzaken. In de zestiger jaren van de vorige eeuw was er de zandwinning in het agrarische gebied dat nu de Maarsseveense Plas is, waardoor verschillende daar gevestigde tuinders weg moesten. Ze kregen door ruilverkaveling grond toegewezen aan de Oude Dijk en Westbroekse Binnenweg.

Hier waren al ettelijke tuinderijen gevestigd; aangetrokken door het succes van de eerste tuinder-pioniers hadden er zich meer op de vruchtbare bodem geworpen om daar inkomen aan te onttrekken. Maar door de nieuwe toevoer van tuinders werd maar al te vaak de vrucht van de noeste vlijt er gewoon doorgedraaid: veel te veel aanbod.

Intussen was de woningnood van na WOII nog lang niet opgelost en rezen er overal in het land recreatiegebieden als paddestoelen uit de grond die niet lang op permanente bewoning hoefden te wachten.

Door de slechte vooruitzichten van de tuinderij, en hierin ook aangemoedigd door de gemeente die woningen tekort kwam, gingen de nieuw-aangekomenen stacaravans neerzetten. De gevestigde tuinders merkten op dat een stacaravan beduidend meer opbracht dan een slaplantje en volgden dit voorbeeld.

En zo vestigden eind zeventiger jaren de eerste bewoners zich permanent met name ook op de Berkenhof. Dat werd gedoogd door de gemeente, zelfs zo, dat het huisje kon worden verkocht met het recht op permanente bewoning. Voor de Berkenhof gold nog wel dat je elders een vast postadres moest hebben, totdat in 1984 alle 'recreatie'-bewoners zich konden inschrijven bij de gemeente Maarssen.

park