Bewonersinitiatieven


Met alle verbeteringen die door het bestuur zijn doorgevoerd – asfaltering en herindeling van de parkeerplaats, het maken van een groenstrook – hebben ook bewoners allerlei initiatieven ontplooid.

Een aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een stukje tuin te bewerken op de groenstrook bij de bezoekersparkeerplaats.

Hieronder lees je meer over de initiatieven die de afgelopen tijd zijn ontplooid…


Gezelligheidscommissie

De gezelligheidscommissie is in 2013 opgericht, en bestond tot de zomer van 2017 uit Areke van Eijk, Corrie de Ruiter en Don Desdombes.

Inmiddels is het gezelligheids-commissie-stokje in het voor jaar van 2018 overgenomen door Sandra Overbeek, Ellen Lennartz en Bernedette Dijkstra.

Lees verder


icoon bewoners