Geschiedenis Legalisatie


Na een lange periode van voorbereiding, bespreken, berekenen en tekenen, kon in 2012 een begin worden gemaakt met praktische uitvoeringen.

Nadat in 2007/2008 FASE 1 was gerealiseerd, met het voldoen aan de brandveiligheidseisen, zowel door de particuliere bewoners als op parkniveau, is FASE 2 ingegaan.

Eerst is de herindeling van de bewonersparkeerplaats uitgewerkt met het ingraven van opsluitbanden en het herplaatsen en opnieuw nummeren van de nummerbordjes. Eén van de geplande groenstroken is aangelegd. Eind mei is door landmeters van RBOI/IDDS begonnen met het inmeten van het park, de particuliere percelen en de bebouwing daarop.

Dit alles op grond van de volgende voorwaarden:

  • 1,6 parkeervak per woning, is 160 parkeervakken, inc. bezoekersparkeerplaats
  • 5% groen van het totaal oppervlak, is 5% van 32 ha is 1,6 ha of 1600m2
  • Percelen minimaal 150m2
  • Bebouwing maximaal 50% van het perceel
  • Minimaal 1 bijgebouw, oppervlakte bijgebouw niet groter dan 10m2
  • Woning voldoet aan brandveiligheidseisen en bouwbesluit 2003 bestaande woningen

Inrichtingsplan goedgekeurd

Begin mei 2014 heeft het college van B en W van de Gemeente Stichtse Vecht het Inrichtingsplan goedgekeurd.

Het bestuur heeft vervolgens een Samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente ondertekend. Er volgt nu de heffing van de leges van 305,00 euro per woning, waarna de check bouwbesluit zal plaatsvinden. Naar aanleiding daarvan zal het definitieve wijzigingsverzoek in behandeling worden genomen.

Ter informatie vindt u onder de links de volgende bijlagen:

Checklist Bouwbesluit 2012 Bestaande woningen versie 07-05-2012
Inrichtingsplanpark De Berkenhof, toekomstige situatie
Tekst samenwerkingsovereenkomst Gemeente-Berkenhof


Terug naar Legalisatie


Beheersvereniging De Berkenhof