Beheersvereniging de berkenhof
menu

Geschiedenis van het Park


In 2003 besloot de Rijksoverheid (minister Dekker) permanent wonen op recreatieparken te verbieden, hierin trouwhartig nagevolgd door Provincie en Gemeente. Daarmee werd de woonzekerheid van een groot aantal mensen finaal onderuit gehaald. Intussen - in 2001 - waren de meeste Berkenhof-bewoners eigenaar geworden van de grond waarop hun huisje staat.

Voor velen was het een hard gelag dat door de overheidsmaatregelen hun bezit drastisch in waarde was gekelderd en bovendien slecht verkoopbaar werd. Immers, op basis van de feitelijke recreatieve status verstrekten de banken geen hypotheekleningen meer.

In deze opeenhoping van problemen is de vereniging Rondom Maarsseveen zich gaan versterken met de werving van nieuwe leden. Onder haar aansporing is de Gemeente oplossingsgericht gaan denken én handelen.

De belangrijkste stap in de goede richting was het ontwerp-bestemmingsplan, waarin de provincie de gemeente is gevolgd in het bestemmingsplan 2010-2020. Daarin gold voor ons als voornaamste punt: de wijziging van recreatie naar woonbestemming.

De eerste stap was de vaststelling van het persoons- of objectgebonden overgangsrecht. Dit betekent, dat men toch - mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan - permanent mag wonen tot de ingang van het nieuwe bestemmingsplan.

Of, zoals we het in het vervolg zullen aanduiden: de Legalisatie… die in 2016 is afgerond!