Legalisatie


Nadat medio juli 2015 de Gemeente Stichtse Vecht het inrichtingsplan voor de Berkenhof had goedgekeurd, is het wijzigingsvoorstel van 1 augustus tot en met 14 september ter inzage gegeven. In deze periode zijn er geen bezwaren binnengekomen tegen het plan.

De beroepstermijn van 6 weken sloot niet aan op de bezwaartermijn, maar is pas ingegaan op 23 oktober. Het is echter niet aannemelijk dat er inderdaad nog beroep wordt aangetekend, dus op 5 december 2015 is de woonbestemming onherroepelijk.

Populair gezegd: wij zijn gelegaliseerd!


Bericht van de gemeente Stichtse Vecht

21 oktober 2015

Aan de bewoners en perceeleigenaren van de Berkenhof,

Namens het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, wil ik u informeren over de bestemmingswijziging van chaletpark De Berkenhof. Op 28 september 2015 is het wijzigingsplan voor De Berkenhof definitief vastgesteld,
waardoor de bestemming van het park is veranderd van ‘recreatie’ naar ‘wonen’. Tot en met december bestond nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen dit besluit, maar daarvan is geen gebruik gemaakt.

Op grond daarvan mogen de chalets op het park permanent worden bewoond. Onderstaand vindt u een link naar de officiële bekendmaking in de Staatscourant, en het digitale bestemmingsplan op de landelijke website…

Ruimtelijkeplannen
Staatscourant
Digitaal bestemmingsplan

Als u plannen heeft om te verbouwen wil ik u adviseren naar de mogelijkheden te vragen bij ons Omgevingsloket, te bereiken via 14 0346 of .

Met vriendelijke groet,

Sander Haak
beleidsadviseur ontwikkeling


Wat er zoal gedaan is met betrekking tot de legalisatie:


Lees verder over de uitvoering van de legalisatie:


icoon document legalisatie