Rondom Maarsseveen


Vereniging Rondom Maarsseveen

De in 1999 opgerichte vereniging Rondom Maarsseveen werd nieuw leven ingeblazen met de werving van nieuwe leden én een geweldige inzet van het bestuur. Dit naar aanleiding van alle commotie, vanwege het verbod van permanente bewoning op recreatiebestemmingen. Door de druk die door de vereniging is uitgeoefend, is de gemeente oplossingsgericht gaan denken én handelen.

De Berkenhof is collectief lid geworden van de Vereniging. De bijbehorende contributie kon steeds uit de gewone begroting betaald worden. Sinds de legalisatie daadwerkelijk is ingezet is de RM een ‘slapende’ vereniging. Er is een overlegplatform samengesteld.


Platform

Uit het bestuur en de leden van Rondom Maarsseveen is een platform samengesteld. Daarin zijn de parken Veenhoeve, Molenpolder, Zwaluwpark, Vierhoeven, Willemshof, Kleihoeve en Berkenhof vertegenwoordigd.

De gemeente Stichtse Vecht neemt hierin deel in de personen van Tom van Es en Sander Haak.

Voor de Berkenhof nam tot voor kort Corrie de Ruiter deel aan het Platform. Zij heeft echter haar taken overgedragen aan Marijke Stegeman van het Zwaluwpark.

Overigens heeft het platform geen rechtsbevoegdheden. Het kan activiteiten coördineren, maar ieder park is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Het belangrijkste is het uitwisselen van ideeën en informatie en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.


Beeldkwaliteitsplan

Naar aanleiding van een stemmingswijziging, waarbij de recreatieve chaletparken aan de Westbroekse Binnenweg onder voorwaarden een woonbestemming hebben gekregen of zullen krijgen, is er een beeldkwaliteitsplan voor de woongebieden Westbroeksebinnenweg opgesteld.

U kunt een pdf van dit plan downloaden:
2018-06-28-beeldkwaliteitsplan-woonparken-westbroeksebinnenweg-tienhoven


icoon rondom maarsseveen