Sleutelbeheerders


De paden van de Berkenhof zijn voorzien van veiligheidspaaltjes. Een sleutel voor de paaltjes kunt u ophalen bij een van de sleutelbeheerders.

Rob Overeemnr 1306 – 290 55 742
Kees van Zijtveldnr 4206 – 38 22 77 77
Mandy Mienesnr 5206 – 16 65 47 11
Corrie de Ruiternr 6506 – 29 115 471
Anke Dengelnr 8606 – 19 90 80 01
Hans Beuknr 9606 – 24 22 71 76
Hans Porcknr 10806 – 31 90 21 36

Sleutelregels voor bewoners

  • De sleutel mag alleen gebruikt worden door parkbewoners.
  • De sleutel mag niet aan derden worden meegegeven.
  • Voor laden en lossen: na het oprijden direct het paaltje weer omhoog zetten. Bij terugkomst idem dito en de sleutel direct weer terugbrengen.
  • Indien langer verblijf noodzakelijk is, de paal na het oprijden ook sluiten en de sleutel terugbrengen. Plaats briefje met naam, chaletnummer en telnummer achter de voorruit van het voertuig, zodat in geval van nood snel gehandeld kan worden.
  • Doorrijhoogte max 3 m, breedte max 2,5 m, gewicht max 3,5 ton. Zorg altijd voor vrije doorgang voor fietsers en voetgangers.
  • Vraag de sleutel bij voorkeur van tevoren aan bij een sleutelbeheerder. Dit voorkomt het zoeken naar een vrije sleutel.
  • De paaltjes, sleutels en deze regels zijn belangrijk om een vrije doorgang voor hulpdiensten te waarborgen.
  • De sleutelbeheerders beheren op vrijwillige basis de sleutel voor onze gemeenschap, behandel hen dus met respect.

sleutelbeheerders