Beheersvereniging de berkenhof
menu

Tips bij het bouwen en verbouwen


Bij het bouwen of verbouwen gelden er naast wettelijke eisen en beperkingen ook de regels in het Huishoudelijk Reglement (artikel 5). Huishoudelijk Reglement - pdf

Hieronder vindt u onder meer informatie over de mogelijkheden van (ver)bouw op ons park zonder daarbij onnodige hinder of schade te veroorzaken voor uw buren en de mandeligheid.


Bouwvergoeding

Vanaf 1 januari 2022, met terugwerkende kracht, wordt voor alle nieuwbouw die plaatsvindt een bouwvergoeding van € 1.000 gevraagd. Dit betreft uitsluitend nieuwbouw waarbij sprake is van sloop van een chalet of huisje en bouw van een nieuw huis met fundering. Gewone verbouwingen en het maken van aanbouwen e.d. vallen dus buiten beschouwing. Deze bouwvergoeding zal aangewend worden voor het in stand houden van de mandeligheid van het park.

Wanneer er aantoonbare schade is, die herleidbaar is tot een veroorzaker, zal deze afgetrokken worden van de standaardvergoeding van € 1.000. Als deze schade meer dan € 1.000 bedraagt, wordt het restbedrag - dus alles boven de € 1.000 - nog nagevorderd.


Over de algemene eisen en beperkingen rond (ver)bouwen


Over duurzaam (ver)bouwen


Over funderingen als alternatief voor heien


Over eisen aan bomenkap


 

tekening inrichting