Toegankelijkheid


Algemeen

Omdat De Berkenhof een autovrij park is, zijn de paden voorzien van veiligheidspaaltjes. Deze paaltjes hebben een regioslot. De brandweer heeft zelf een regiosleutel en kan zich altijd toegang verschaffen.

Voor toegang van andere hulpdiensten, zoals ambulance en politie, dient er via een sleutelbeheerder toegang te worden verleend.

Om vrije doorgang voor hulpdiensten te waarborgen zijn er afspraken gemaakt die hier worden toegelicht.


Noodsleutel voor ambulance en andere hulpdiensten

Indien er geen sleutelbeheerders aanwezig zijn, kan uitsluitend in geval van nood het hoofdpad toegankelijk worden gemaakt met een sleutel uit het SOS-kastje. Het SOS-kastje hangt naast de plattegrond aan het begin van het hoofdpad.


Sleutelregels voor bewoners

  • De sleutel mag alleen gebruikt worden door parkbewoners.
  • De sleutel mag niet aan derden worden meegegeven.
  • Voor laden en lossen: na het oprijden direct het paaltje weer omhoog zetten. Bij terugkomst idem dito en de sleutel direct weer terugbrengen.
  • Indien langer verblijf noodzakelijk is, de paal na het oprijden ook sluiten en de sleutel terugbrengen. Plaats briefje met naam, chaletnummer en telnummer achter de voorruit van het voertuig, zodat in geval van calamiteit snel gehandeld kan worden.
  • Doorrijhoogte max 3 m, breedte max 2,5 m, gewicht max 3,5 ton. Zorg altijd voor vrije doorgang voor fietsers en voetgangers.
  • Vraag de sleutel bij voorkeur van tevoren aan bij een sleutelbeheerder. Dit voorkomt het zoeken naar een vrije sleutel.
  • De paaltjes, sleutels en deze regels zijn belangrijk om een vrije doorgang voor hulpdiensten te waarborgen.
  • De sleutelbeheerders beheren op vrijwillige basis de sleutel voor onze gemeenschap, behandel hen dus met respect.

Sleutelbeheerders

De sleutelbeheerders beheren de sleutel voor onze gemeenschap en doen dit vrijwillig.

Rob Overeemnummer 13
Kees van Zijtveldnummer 42
Corrie de Ruiternummer 65
Anke Dengelnummer 86
Mandy Mienesnummer 52
Hans Beuknummer 96
Hans Porcknummer 108

Naar de plas

Iedere huisnummer beschikt over 2 tags (ontsluiters) van de poort naar de plas; bij verlies van een tag kan voor € 15,00 een nieuwe verkregen worden bij Rob Overeem (nummer 13).


icoon toegankelijkheid