Veiligheid


Noodsleutel voor ambulance en andere hulpdiensten

Indien er geen sleuteheerders aanwezig zijn, kan uitsluitend in geval van nood het hoofdpad toegankelijk worden gemaakt met een sleutel uit het SOS-kastje. Het SOS-kastje hangt naast de plattegrond bij de artsen-parkeerplaats.


Parkeerplaats Arts

De parkeerplaats voor de Arts bevindt zich op de kop van de tweede rij dubbele parkeerplaatsen, tegenover het begin van het hoofdpad.

Parkeerplaats Arts

Hoofdpaden vrijhouden voor hulpdiensten

Wij verzoeken iedere bewoner om de hoofdpaden altijd 3 meter hoog en 3 meter breed vrij te houden van overhangend en klimmend groen.

hoofdpaden vrijhouden

Ook voor begroeide schuttingen geldt op de hoofdpaden een vrije doorgang van 3 meter. Het beste kunt u aanhouden dat de uitgroei niet meer dan 20 cm. van uw schutting af groeit.

Zorg ervoor dat u op tijd snoeit aan de kant van de hoofdpaden. Voorkom dat u het verzoek krijgt om te snoeien als de sapstromen lopen of de bloei in volle gang is.


WhatsApp Buurtpreventie

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht.


icoon veiligheid