Waterleiding


Waterverbruik

De meterstand van het waterverbruik wordt, jaarlijks in juli, door het bestuur opgenomen. Aan de hand hiervan wordt de eindafrekening gemaakt, dus het verschil tussen het geschatte en het werkelijke verbruik vastgesteld. Naar aanleiding hiervan volgt navordering of terugbetaling.

Tegelijkertijd wordt de jaarnota vastgesteld voor het komende jaar, op basis van het verbruik van het afgelopen jaar.

Tevens vindt dan de eindafrekening plaats naar Vitens van het afgelopen jaar, en de betaling van een voorschot op basis van het geschatte verbruik voor het komende jaar.

Voorheen vond de invordering van de bewoners één keer per jaar plaats in juli of augustus. Dit gaf ieder jaar een tijdelijk gat in de begroting. Dat is sinds 2011 redelijk is gedicht doordat invordering per kwartaal plaatsvindt.


waterkraan